Hlásenie podozrení na nežiadúce účinky liekov

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Hlásenie podozrení na nežiadúce účinky liekov zde -  ŠUKL.

V prípade otázok na konkrétny prípravok spoločnosti Green Swan Pharmaceuticals a.s. nás kontaktujte na adrese našej pharmacovigilančnej a lekárskej služby – safety@pharma-service.cz alebo na 24/7 telefónnom čísle +420 777 188 722 či +420 602 290 022.