Hlásenie podozrení na nežiadúce účinky liekov

Ak je Vaša otázka neodkladnej povahy, prosím, kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu.

Hlásenie podozrení na nežiadúce účinky liekov zde -  ŠUKL.

V prípade otázok na konkrétny prípravok spoločnosti Green Swan Pharmaceuticals a.s. nás kontaktujte na adrese našej pharmacovigilančnej a lekárskej služby – pvg@pharmazet.com alebo na telefónnom čísle +420 220 990 139 nebo 24/7 službě – +420 281 910 140.